Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling

JOSEFIN RASMUSON

JOSEFIN

KONSULT & SAMORDNARE

Josefin Rasmuson är beteendevetare, med påbyggnadsutbildning inom coaching enligt ICF och olika testinstrument (exempelvis IDI, TeamProInventory och Leadforward).


Förutom uppdrag som coach och konsult verkar hon som samordnare avseende anbud, konsulter och är kontaktperson och sammanhållande för flera större uppdrag till kund.